مشخصات فردی : محسن امامی بروجنی
تحصیلات : کارشناسی ارشد روابط بین الملل
سمت: رییس اداره آموزش
اطلاعات تماس داخلی 133
پست اللکترونیک: m.emami@iauboroujen.ac.ir

 

مشخصات فردی : محسن آزاد بروجنی
تحصیلات : کارشناسی شیمی
سمت:

کارشناس رشته های :

معماری - کامپیوتر - عمران

مسئول نظام وظیفه

اطلاعات تماس داخلی 137
پست اللکترونیک:  

 

مشخصات فردی : کبری صفرنژاد بروجنی  
تحصیلات : کارشناسی مدیریت برنامه ریزی
سمت: کارشناس رشته های برق - مکانیک
اطلاعات تماس داخلی 144
پست اللکترونیک:  

 

مشخصات فردی : زهرا بیگی بروجنی
تحصیلات : کارشناسی تربیت بدتی
سمت:

کارشناس رشته هایحقوق-حسابداری

اطلاعات تماس داخلی 165
پست اللکترونیک:  

 

مشخصات فردی : حدیثه کاویانی  
تحصیلات : کارشناسی کامپیوتر
سمت: مسئول دایره امتحانات
اطلاعات تماس داخلی 134
پست اللکترونیک:  

 

 

دسترسی سریع

Copyright © 2012-2013 | www.iauboroujen.ac.ir
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن می باشد.