مشخصات فردی: مهدی ناصری بروجنی                                             
تحصیلات: کارشناسی جامعه شناسی
سمت: کارشناس امور دانشجویی
اطلاعات تماس: داخلی 143

اهم وظایف :

 • مطالعه و بررسی آیین نامه های دانشجویی و ارائه پیشنهادات لازم به شورای دانشجویی دانشگاه جهت  باز نگری و بهبود آنها ارزشیابی و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل دانشجویان از لحاظ خدمات ارائه شده به آنان
 • رسیدگی به برنامه های دانشجویی دانشگاه و اظهارنظر در مورد تغییر یا توسعه آنها
 • تشکیل کمیسیون نقل وانتقالات دانشگاه و تهیه دستور جلسات و آن
 • پاسخ به هرگونه مکاتبه درخصوص دانش آموختگان به موسسات و ارگانهای دولتی و موسسات بر اساس  مقررات و ضوابط دانشگاه
 • نظارت بر اجرای مقررات و آیین نامه های دانشجویی
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیت های دانشجویی واحدها دانشگاهی  و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه     
 • فعالیت در شوراها وکمیته های مختلف دانشگاه
 • تعریف فرایندی فعالیت های دانشجویی در جهت شفاف سازی این فعالیت ها
 • راهنمایی و ارایه مشاوره به دانشجویان
 • ظارت و کنترل بر فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های تحت سرپرستی.
 • شرکت در جلسات کمیته انضباطی بدوی دانشجویی
 • همسو نمودن فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های معاونت در راستای سیاست‌های دانشگاه،
 • مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویی.
 • تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های مختلف دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.
 • انجام کلیه اموری که بر طبق آیین‌نامه دانشگاه به امور دانشجویی محول گردیده است.
 • پیش‌بینی و برآورد نیازهای خدماتی و تدارکاتی مربوط به دانشجویان و تعیین اولویت آنها و ارجاع آن به واحدهای ذیربط جهت رسیدگی.
 • بررسی مشکلات دانشجویان و ارشاد آنها در زمینه‌های مختلف مشکلات فردی، اجتماعی، عاطفی و روحی.
 • انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم دانشگاه.     

 

دسترسی سریع

Copyright © 2012-2013 | www.iauboroujen.ac.ir
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن می باشد.